Kenniscentrum

Ledentool

De LBM heeft een uniform digitaal systeem ontwikkeld ten behoeve van het voeren van ledenadministratie. LBM-lidverenigingen hebben hiertoe een eigen inlogcode.

Insignes

Voor de LBM lidverenigingen bestaat de mogelijkheid om een federatief insigne aan te vragen dat ter gelegenheid van een jubileum aan een muzikant kan worden toegekend.

Vergaderstukken

Twee keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering voor de lidverenigingen van de LBM plaats. Een belangrijk communicatiemiddel richting de verenigingen en onderdeel van platformwerking.

Verenigingsondersteuning

Verenigingen die te maken hebben met bestuurlijke, financiële, beleidsmatige of organisatorische uitdagingen kunnen een beroep doen op een van onze regelingen voor Verenigingsondersteuning.

Regiobijeenkomsten 2022

Stichting Klankkleur Limburg organiseert in samenwerking met de LBM, de LBT en VNK-L verspreid over de provincie een drietal regiobijeenkomsten.

Auteursrechten & kopiëren van bladmuziek

Hier is meer informatie over de collectieve overeenkomst tussen de KNMO met Buma en over het kopiëren van bladmuziek, opgesteld door de KNMO, te vinden.

Instrumenten-verzekering voor lidverenigingen

Zowel via de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) als via de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is het voor lidverenigingen van de LBM mogelijk een instrumentenverzekering af te sluiten.

Modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs

Speciaal voor dirigenten en instructeurs heeft de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst kan dienen ter vervanging van de VAR.

Tarieven dirigenten en instructeurs

Hier is meer informatie te vinden over tarieven voor orkestdirigenten en instructeurs.

Downloads

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse publicaties en beleidsstukken van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM).

Van en voor verenigingen

Op dit gedeelte van de website kunnen lidverenigingen van de LBM resultaten, uitkomsten en ervaringen van uitgevoerde projecten plaatsen, zodat verenigingen van elkaars ervaringen kunnen leren.

Nieuws- en agenda-items delen

Heb je als vereniging een interessant nieuwsbericht te melden of wil je een leuk aankomend concert delen? Maak gebruik van de KNMO Klankwijzer!

Nieuws

Maestri: cursusdag voor dirigenten

Ben je dirigent en wil je jouw leiderschap verder ontwikkelen? Doe dan op 8 juni mee aan de gratis cursusdag van Maestri.

Uitslagen van LBM Concertconcours 14 april 2024

Bekijk het aantal punten dat de jury toekende aan de muziekgezelschappen die meededen aan het LBM Concertconcours.

Deze muziekgezelschappen hoor je op 14 april 2024

Welke muziekgezelschappen kun je horen tijdens het LBM Open Podium & Concertconcours? Wij stellen de deelnemers aan je voor.