Tarieven dirigenten en instructeurs

Home > Kenniscentrum > Tarieven dirigenten en instructeurs

Regelmatig worden vragen gesteld over de hoogte van salariëringen voor orkestdirigenten en instructeurs. De LBM beschikt niet over financiële informatie van lidverenigingen, dus weet ook niet welke tarieven voor dirigenten en instructeurs gehanteerd worden.

De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs heeft een overzicht met richtlijnen voor (mogelijke) tarieven opgesteld. Meer informatie hierover is op de website van de Bond te vinden.

Let op! Dit overzicht is een indicatie, opgesteld door de vakvereniging zelf. Deze tarieven hoeven niet leidend te zijn. Verenigingen zijn vrij om hier al dan niet gebruik van te maken.

4010_0

Bron: Rein Bollen