Muziekexamens

Home > Muzikale ontwikkeling > Muziekexamens

Stichting Klankkleur Limburg organiseert in opdracht van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) HaFa-muziekexamens voor de diploma's A t/m D. Deze examens zijn bedoeld voor leerlingen van verenigingen die een eigen muziekopleiding hebben. Door deel te nemen aan deze examens kunnen de leerlingen een bepaalde opleidingsfase afsluiten met een erkend diploma. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Het theorie-examen

Locatie en tijdstip

Stichting Klankkleur Limburg organiseert in opdracht van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) HaFa-muziekexamens voor de diploma's A t/m D. Deze examens zijn bedoeld voor leerlingen van verenigingen die een eigen muziekopleiding hebben. Door deel te nemen aan deze examens kunnen de leerlingen een bepaalde opleidingsfase afsluiten met een erkend diploma. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Kosten, inschrijven en betalen

De kosten voor een LBM theorie-examen bedragen € 10,-. Inschrijving gebeurt online via deze website. Voor het theorie-examen ontvangt u een factuur. Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL17RABO015.10.98.298 t.n.v. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen onder vermelding van het factuurnummer.

Kosten, inschrijven en betalen

Theorie

Datum

Tijdstip

Inschrijven

15-03-2023

16.30 - 18.00 uur

verlopen

11-10-2023

16.30 - 18.00 uur

 

Inschrijven voor een theorie-examen kan tot 1 week vóór het examen.

Het praktijkexamen

Locatie en tijdstip

Bij het samenstellen van het examenrooster voor de praktijkexamens worden de kandidaten van één vereniging zoveel mogelijk achter elkaar (of gelijktijdig doch bij verschillende examencommissies) ingepland. De kandidaten ontvangen een schriftelijke uitnodiging met het tijdstip van het praktijkexamen.

Kosten, inschrijven en betalen

De kosten voor een LBM praktijkexamen bedragen € 30,-. Inschrijving gebeurt online via deze website. Voor het praktijkexamen ontvangt u een factuur. Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL17RABO015.10.98.298 t.n.v. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen onder vermelding van het factuurnummer.

Praktijk

Datum

Examen

Inschrijven

08-04-2023

SLAGWERK

verlopen

22-04-2023

BLAZER

verlopen

25-11-2023

SLAGWERK

02-12-2023

BLAZER

 

Inschrijven voor een praktijkexamen kan tot 4 weken vóór het examen.

De praktijkdocent neemt het examen bij zijn/haar leerling(en) af.

De examenkandidaten dienen tijdens het praktijkexamen kopieën van de te spelen etudes en voordrachtstukken in tweevoud bij de examensecretaris in te leveren (voorbeeldprogramma Blazers & voorbeeldprogramma Slagwerk).

Praktijk

't Aad Raodhoes (OVB)

Dorpstraat 43, 6074 GA Melick

(ingang achterzijde)

Tel. 0475 - 533 955

Toelichting algemeen

  • Het examen is georganiseerd onder auspiciën van de KNMO en Cultuurconnectie.
  • Het examenreglement voor opleidingen tot landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk is tot stand gekomen in samenwerking met het LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst, Cultuurconnectie en de KNMO.
  • De examens worden afgenomen overeenkomstig de richtlijnen van het vigerende Raamleerplan HaFaBra-opleiding.
  • Na het succesvol afleggen van het examen wordt een landelijk erkend diploma uitgereikt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirjam Waltmans via T: 045 782 0521 of E: mirjamwaltmans@klankkleurlimburg.nl

Toelichting algemeen