Muziekexamens

Home > Muzikale ontwikkeling > Muziekexamens

Stichting Klankkleur Limburg organiseert in opdracht van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) HaFa-muziekexamens voor de diploma's A t/m D. Deze examens zijn bedoeld voor leerlingen van verenigingen die een eigen muziekopleiding hebben. Door deel te nemen aan deze examens kunnen de leerlingen een bepaalde opleidingsfase afsluiten met een erkend diploma. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Het theorie-examen

Locatie en tijdstip

De theorie-examens worden digitaal afgenomen via het programma EARZ (www.earz.eu). Voor dit examen gebruikt de kandidaat zijn eigen device waarop de app thuis reeds geïnstalleerd is (telefoon, tablet, laptop), inclusief eigen oordopjes. Verdere instructies ontvangt de kandidaat voorafgaand aan het examen.

Kosten, inschrijven en betalen

De kosten voor een LBM theorie-examen bedragen € 10,-. Inschrijving gebeurt online via deze website. Voor het theorie-examen ontvangt u een factuur. Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL17 RABO 01 51 09 82 98 t.n.v. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen onder vermelding van het factuurnummer.

Theorie

Datum

Tijdstip

Inschrijven

13-03-2024

16.30 - 18.00 uur

gesloten

16-10-2024

16.30 - 18.00 uur

 

Inschrijven voor een theorie-examen kan tot 1 week vóór het examen.

Het praktijkexamen

Locatie en tijdstip

Bij het samenstellen van het examenrooster voor de praktijkexamens worden de kandidaten van één vereniging zoveel mogelijk achter elkaar (of gelijktijdig doch bij verschillende examencommissies) ingepland. De kandidaten ontvangen een schriftelijke uitnodiging met het tijdstip van het praktijkexamen.

Kosten, inschrijven en betalen

De kosten voor een LBM praktijkexamen bedragen € 30,-. Inschrijving gebeurt online via deze website. Voor het praktijkexamen ontvangt u een factuur. Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL17 RABO 01 51 09 82 98 t.n.v. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen onder vermelding van het factuurnummer.

Praktijk

Datum

Examen

Inschrijven

23-03-2024

SLAGWERK

gesloten

30-03-2024

BLAZER

gesloten

23-11-2024

SLAGWERK

30-11-2024

BLAZER inschrijven

 

Inschrijven voor een praktijkexamen kan tot 4 weken vóór het examen.

De praktijkdocent neemt het examen bij zijn/haar leerling(en) af.

De examenkandidaten dienen tijdens het praktijkexamen kopieën van de te spelen etudes en voordrachtstukken in tweevoud bij de examensecretaris in te leveren (voorbeeldprogramma Blazers & voorbeeldprogramma Slagwerk). Het praktijkexamen wordt afgenomen volgens de eisen van het Raamleerplan Blaasinstrument cq Slagwerk. In de raamleerplannen zijn de eindtermen per niveau A t/m D opgenomen. De raamleerplannen zijn via KNMO te  downloaden.

Locatie

Onder voorbehoud:

't Aad Raodhoes

Dorpstraat 43, 6074 GA Melick

(ingang achterzijde)

Tel. 0475 - 533 955

Toelichting algemeen

  • Het examen is georganiseerd onder auspiciën van de KNMO en Cultuurconnectie.
  • Het examenreglement voor opleidingen tot landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk is tot stand gekomen in samenwerking met het LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst, Cultuurconnectie en de KNMO.
  • De examens worden afgenomen overeenkomstig de richtlijnen van het vigerende Raamleerplan HaFaBra-opleiding.
  • Na het succesvol afleggen van het examen wordt een landelijk erkend diploma uitgereikt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Klankkleur Limburg via T: 045-782 0520 of E: info@klankkleurlimburg.nl