Educatieve projecten

Home > Jeugd > Educatieve projecten

In 2014 is de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) met 3 pilots gestart omtrent muziekonderwijs, onder meer mogelijk gemaakt met innovatieve gelden uit de Motie Limburgse Volkscultuur. Muziekonderwijs, muziekbeleving, muziekinteresse en muziek maken zouden vanaf groep 1 van de basisschool in het takenpakket van de school moeten worden opgenomen op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld met taal en rekenen gebeurt. Het moet tot de ‘normale’ ontwikkeling van het kind gaan behoren. De drie gekozen pilot-projecten gaan uit van een eigen idee en filosofie, maar stellen het kind centraal. Ieder project denkt dat de eigen aanpak het grootst mogelijke resultaat heeft. Door de verscheidenheid kunnen ervaringen worden opgedaan die uiteindelijk ertoe kunnen leiden dat een aanpak gekozen kan worden die Limburg-breed uitgerold kan worden. De LBM heeft voor de volgende drie vernieuwende projecten gekozen: Muziekkanjers (Noord-Limburg), Rick’s Blaasmuziekwinkel (Midden-Limburg) en Blaas- en trommelcarrousel (Zuid-Limburg).

Muziekkanjers

Kunstencentrum Jerusalem heeft in samenwerking met de muziekverenigingen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray een nieuw wervingstraject opgezet met de naam Muziekkanjers.

Rick ’s Blaasmuziekwinkel

Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie wil met de Blaasmuziekwinkel kinderen muziek laten verkennen.

Blaas- en Trommelcarrousel

Het project Blaas- en Trommelcarrousel is de verbinding tussen het lesprogramma ’n Klinkend Perspectief en het lidmaatschap van een muziekvereniging.