Disclaimer

De volgende termen en condities zijn van toepassing op de website van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities die hier worden genoemd.

Deze website wordt u aangeboden door LBM. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect, incompleet of niet meer actueel is. LBM is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van deze website. LBM behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, afbeeldingen, foto's en kaarten aan te brengen.

LBM is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde websites waarnaar wordt verwezen.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website (teksten, beelden en programmatuur vanaf de homepage) berust bij LBM. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen, niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande toestemming van LBM niet toegestaan.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de website, kunt u contact opnemen met LBM.

Vragen of opmerkingen?