NIEUWS 

04 juli 2019

Stimuleringsregeling verenigingsondersteuning

Voor 2019 heeft het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met o.a. de LBM een pilot opgezet om verenigingsondersteuning in Limburg een stevige impuls te geven. In dit kader kunnen lidverenigingen van de LBM gebruik maken van de Stimuleringsregeling 2019. Met deze regeling komt het Huis de lidverenigingen (deels) tegemoet in de kosten die zij maken voor het inhuren van coaches die hen op bestuurlijk, artistiek of organisatorisch niveau ondersteunen. Goed nieuws! De LBM matcht deze financiële bijdrage voor LBM-lidverenigingen.
Lees meer

27 juni 2019

Première compositie 75 Jaor Vreej

Zaterdag 29 juni a.s. vindt dé Kick-Off van het project Vrijheid maak je samen plaats bij Adams Muziekcentrale te Ittervoort. Een gezamenlijk project van de drie provinciale muziekbonden: de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) i.s.m. het Huis voor de Kunsten Limburg. Met dit project vieren we onze vrijheid, herdenken we het verleden en leggen we een link met het heden en de toekomst. Dit alles met muziek als verbindend element. Lees meer

27 juni 2019

Unieke editie De Maestro met koor, orkest en slagwerkensemble

Zaterdag 29 juni a.s. organiseren de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg een speciale editie van De Maestro bij Adams Muziekcentrale in Ittervoort. Deze directiecursus-dag o.l.v. Jan Cober is deze keer niet alleen voor blaasorkestdirigenten, maar ook voor koordirigenten en slagwerkinstructeurs! Lees meer

AGENDA