Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022

Home > Jeugd > Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022

Over de bijdrageregeling

Het is vanaf nu mogelijk om de Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 aan te vragen voor muziekverenigingen en koren die een samenwerking aan willen gaan met het onderwijs.

 

De bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 is gericht op

  • Het bevorderen van samenwerking tussen de muziekverenigingen en scholen. Hierbij is specifieke aandacht voor projecten met scholen die (nog) niet deelnemen aan CmK en eventueel na projectafloop kunnen worden toegeleid naar CmK.
  • Specifieke aandacht voor bredere samenwerkingsprojecten die tot verduurzaming van muziekeducatie leiden.
  • Het versterken van muziekverenigingen op het gebied van cultuureducatie.

De voorwaarden

Voor externe publicaties kunt u hieronder de logo’s van de betreffende muziekbonden downloaden

LBT
LBM
VNK-L

Bij vragen

Als er vragen zijn of ondersteuning nodig is bij het opstellen van een aanvraag, neem je contact op met Rob Janssen via: robjanssen@klankkleurlimburg.nl of 06 89 97 25 72.