Regiobijeenkomsten 2022

Home > Kenniscentrum > Regiobijeenkomsten 2022

Stichting Klankkleur Limburg organiseert in samenwerking

met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L), verspreid over de provincie een drietal regiobijeenkomsten. Het gaat hierbij om laagdrempelige bijeenkomsten die in een hybride vorm worden aangeboden. Er kan ofwel fysiek ofwel digitaal worden deelgenomen aan een bijeenkomst.

Verenigingsondersteuning op maat

De besturen van muziekverenigingen en koren staan momenteel voor flinke uitdagingen. Thema’s als ledenwerving- en behoud, bestuurskracht en financiën zijn een greep uit de vraagstukken waar verenigingen mee kampen. Vaak is er behoefte aan individuele begeleiding door professionele coaches. In dit kader biedt Stichting Klankkleur Limburg verenigingsondersteuning. Om deze

ondersteuning te stimuleren bieden Stichting klankkleur Limburg, LBM, LBT en VNK-L een stimuleringsregeling aan die het volgen van een traject financieel aantrekkelijk maakt. Tijdens de bijeenkomsten hoor je meer over de ins-en outs.

 

Post- Corona herstelplan

Vanuit de provincie is er budget beschikbaar gesteld om te komen tot een post- Corona herstelplan voor o.a. muziekverenigingen en koren. Stichting Klankkleur Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg werken hierin nauw samen. Tijdens de bijeenkomst zal dit plan op hoofdlijnen worden gepresenteerd en is er gelegenheid om ook jouw specifieke uitdagingen kenbaar te maken.

 

Data & locaties:

Regio Noord - GEANNULEERD

12 november 2022

10.00 uur - 12.00 uur

Kunstencentrum Venlo / digitaal

 

Regio Midden

3 december 2022 - GEANNULEERD

10.00 uur - 12.00 uur

Don Bosco Heel / digitaal

 

Regio Zuid

26 november 2022

10.00 uur - 12.00 uur

Cultuurhuis Landgraaf / digitaal

 

Programma

10.00 uur - 10.30 uur | Inloop

10.30 uur - 10.45 uur | Welkomstwoord en presentatie over verenigingsondersteuning en het post- Corona herstelplan

10.45 uur – 12.00 uur | Behoefte inventarisatie van de aanwezigen

12.00 uur | Afsluiting

 

Gratis aanmelden

Benieuwd wat Verenigingsondersteuning van SKL en het post- Corona

herstelplan kunnen betekenen voor jouw vereniging? Meld je dan snel aan voor een van de drie bijeenkomsten.

Download hier een informatiefolder.