Blaas- en Trommelcarrousel

Home > Jeugd > Educatieve projecten > Blaas- en Trommelcarrousel

Het project Blaas- en Trommelcarrousel in Brunssum, Landgraaf en Kerkrade voorziet erin om in negen scholen in de drie deelnemende gemeenten (drie per gemeente) een verbindende vervolgstap te kunnen maken tussen het lesprogramma ’n Klinkend Perspectief en het lidmaatschap van een muziekvereniging.

De lessen worden verzorgd door drie vakdocenten van Stichting Muziek- en Dansonderwijs Kerkrade (hierna: SMK). Zij vinden plaats onder schooltijd, dus in de ochtend of de vroege namiddag. Zo worden alle kinderen van groep 5 bereikt. De deelnemende verenigingen stellen het benodigde instrumentarium ter beschikking. Om welke instrumenten en het aantal daarvan het gaat, zal per basisschool verschillen. Dit wordt afgestemd met iedere vereniging. Uiteraard krijgen de kinderen de instrumenten niet mee naar huis. Voor de vereniging betekent het dus dat de instrumenten twee keer bij de basisschool afgeleverd en opgehaald dienen te worden.

In les 1 snuffelen de leerlingen aan twee van de drie instrumentgroepen. Er vindt halverwege de les een wissel plaats. Tijdens les 2 wordt er gesnuffeld aan de derde instrumentgroep, gevolgd door een presentatie (miniconcertje) van alle groepen samen in het tweede gedeelte van die les.

Na afloop van de carrousel krijgen de kinderen van de SMK de mogelijkheid geboden tot het kopen van een KP-muziekkaart. Deze kaart geeft recht op vier lessen van 20 minuten (of op een groepsles voor 2 leerlingen van 40 minuten) op een instrument naar keuze. De KP-muziekkaart kost de leerling € 20,00. De lessen van deze muziekkaart vinden plaats op de muziekschool. De muziekvereniging kan de leerling natuurlijk ook stimuleren tot het kopen van een dergelijke KP-muziekkaart. Men zou hierbij kunnen denken aan:

  • Het gratis ter beschikking stellen van het instrument naar keuze voor de duur van die vier lessen.
  • Een bijdrage in de kosten van de KP-muziekkaart.
  • Andere ideeën die de kinderen stimuleren tot een lidmaatschap van de vereniging.
  • Mogelijkheden die de muziekvereniging ook in staat stellen met de ouders van de kinderen in contact te komen. Deze beslissen immers uiteindelijk of het kind met muziek verder gaat of niet.
3822_0