Rick’s Blaasmuziekwinkel

Home > Jeugd > Educatieve projecten > Rick’s Blaasmuziekwinkel

Het project is bedoeld voor alle groepen 4 van de diverse basisscholen in Weert, Nederweert en Stramproy. Het totaal aantal lessen bedraagt 30. De blaasmuziekwinkel bestaat uit vier fasen. Fase 1 bestaat uit de ontwikkeling van algemene muzikale vaardigheden (9 lessen van 45 minuten). Dit gebeurt door de muzikale verkenning van onderwerpen uit de belangstellingswereld van kinderen van groep 4. Fase 2 houdt de kennismaking met blaas- en slaginstrumenten in (6 lessen van 45 minuten). Behalve het verder ontwikkelen van de algemene muzikale vaardigheden zal ook een begin gemaakt worden met het ontdekken van het harmonie- en fanfare-instrumentarium (vanaf les 5). Tijdens fase 3 is de vereniging aan zet (3 lessen van 45 minuten). In fase 4 worden de instrumentale vaardigheden verder ontwikkeld en worden potentiële leden geënthousiasmeerd middels snuffellessen (12 lessen van 45 minuten optioneel).

De eerste les van fase 3 bestaat uit een tussentijdse presentatie, die in onderling overleg worden gekozen en aan een bestaande activiteit zal worden gekoppeld. Te denken valt aan een presentatie tijdens communie, kerstmis of schooljaarafsluiting. Hierbij zullen ook vrijwilligers van de vereniging aanwezig zijn. Tijdens de tweede les zal de vereniging zich kunnen profileren in de vorm van een verenigingsles met als doel de leerlingen en aanwezige ouders enthousiast te maken om deel te nemen aan het vervolgtraject, zoals omschreven staat in fase 4. Het project zal middels een slotpresentatie worden afgesloten. De leerlingen zullen samen met de (jeugd-)harmonie, fanfare of (jeugd-)slagwerkgroep een “concertje” verzorgen en zo het plezier in gezamenlijk muziek maken ervaren en demonstreren. Hiervoor wordt speciaal muziek gearrangeerd. Deze slotpresentatie wordt groots aangepakt. Zowel de leerlingen van groep 4, hun ouders, andere familieleden en de muziekvereniging zullen aanwezig zijn. Naast de betreffende jeugdgroep zal ook het “grote orkest” deel uitmaken van het totale programma. Al met al veel PR voor de muziekvereniging.

3821_0