Verenigings-ondersteuning

Home > Kenniscentrum > Verenigings-ondersteuning

Stichting Klankkleur Limburg heeft in samenwerking met o.a. de LBM een pilot opgezet om verenigingsondersteuning in Limburg een stevige impuls te geven.

Limburg is van oudsher een echte verenigingsprovincie. Het culturele verenigingsleven in Limburg heeft te maken met diverse uitdagingen. Een veelgehoord probleem is een tekort aan vrijwilligers, terwijl zij onmisbaar zijn voor het besturen en uitvoeren van taken. Ook het werven van nieuwe, jonge leden blijkt vaak lastig.

Stimuleringsregeling Verenigingsondersteuning
De LBT, LBM, VNK-Limburg hebben i.s.m. Stichting Klankkleur Limburg een pilot opgezet om verenigingsondersteuning in Limburg een flinke impuls te geven.

In dit kader kunnen verenigingen van de LBM gebruik maken van de Stimuleringsregeling 2021 van SKL. Met deze regeling komt SKL de lidverenigingen (deels) tegemoet in de kosten die zij maken voor het inhuren van coaches. Dit is een vergoeding van maximaal 50% van de coachingskosten.

Goed nieuws! Wij geven ook een tegemoetkoming in de coachingskosten.

Voor wie?
Verengingen die te maken hebben met bestuurlijke, financiële, beleidsmatige, of organisatorische uitdagingen kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling. De vereniging dient aangesloten te zijn bij de LBM.

Wat?

  • Vergoeding van maximaal 25% van de coachingskosten (ook als meerdere verenigingen samen een traject volgen) met een maximum € 500,- per traject;
  • Coaching door een erkende coach;

Hoe?

  • De verenging neemt contact op met Stichting Klankkleur Limburg
  • Er volgt een intakegesprek met de adviseur van Stichting Klankkleur Limburg.
  • De adviseur brengt een schriftelijk advies uit dat de basis vormt voor de toekenning van een financiële bijdrage;
  • De adviseur brengt de vereniging in contact met een coach;
  • De vereniging volgt een coachingstraject;

Meer informatie

Voor meer informatie en specifieke voorwaarden kun je contact opnemen met de adviseur van Stichting Klankkleur Limburg via robjanssen@klankkleurlimburg.nl of 06-89972572.