Vergaderstukken

Home > Kenniscentrum > Vergaderstukken

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de aangesloten lidverenigingen. Dit is een belangrijk communicatiemiddel. De LBM investeert hiermee in de platformwerking.

 

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 november 2019 vertelde neurowetenschapper Ben van Cranenburgh over de rol van hersenen bij muziek.

De aanwezige verenigingen werden gemotiveerd om gebruik te maken van de mogelijkheden bij het Huis voor de Kunsten Limburg omtrent Verenigingsondersteuning.

De Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2019 stond o.a. in het teken van enkele bestuurswijzigingen. Wesley Jongen is afgetreden. Jessica Jansen is benoemd tot bestuurslid. Dorrie Besouw is voorgedragen als vice-voorzitter. Léon Evers stopt na 14 jaar als bestuurslid en wordt daarmee benoemd tot erebestuurslid van de LBM. Onderzoeker Artur Jaschke vertelde op enthousiaste wijze over de invloed van muziek op de neurologische en cognitieve structuren in het brein.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 november 2018 werd het Huishoudelijk Reglement besproken. Ook werden de nieuwste toepassingen van de ledentool toegelicht. Over Rick's Blaasmuziekwinkel werd een presentatie gegeven en het LBM DWRS Familieorkest werd gelanceerd. Gedeputeerde Ger Koopmans sloot de vergadering af met een inspirerend verhaal.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2018 werd afscheid genomen van Theo Hanssen als bestuurslid. Marjo Schroën, Wesley Jongen en Peter Derks traden toe tot het bestuur. Tevens werd het nieuwe beleidsplan besproken en de nieuwe website getoond.

De Algemene Ledenvergadering van 4 november 2017 stond o.a. in het teken van het opstellen van het nieuwe beleidsplan en de digitale ledenadministratie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2017 kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals de DOOR!-voucherregeling en het Blaasmuziekfonds. Daarnaast werd Stefan Prevoo benoemd tot penningmeester van de LBM.

De Algemene Ledenvergadering van 12 november 2016 stond in het teken van een terugblik op de Concertconcoursen en een vooruitblik naar 2017 aan de hand van het werkplan.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2016 werd Noël Lebens benoemd als nieuwe voorzitter van de LBM. Ook werden presentaties gehouden over de Motie Limburgse Volkscultuur, het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! en de in ontwikkeling zijnde digitale ledenadministratie.

Downloads

3618_0

Bron: Komfotografeert