Auteursrechten & kopiëren van bladmuziek

Home > Kenniscentrum > Auteursrechten & kopiëren van bladmuziek

Auteursrecht

De bij de tien regionale KNMO bonden aangesloten verenigingen kunnen de premie auteursrecht jaarlijks afdragen via de KNMO, tegen een gereduceerd tarief op basis van het door de koepelorganisatie afgesloten collectief contract met BUMA.

De premie bedraagt per individueel lid van een vereniging, ongeacht tot welke doelgroep men behoort, € 5,89 per jaar, inclusief 21% BTW (2019). De premie auteursrechten wordt geïnd door de KNMO en afgedragen aan BUMA.

Het collectieve contract met BUMA levert dus een groot financieel voordeel op voor de bij de tien regionale bonden aangesloten verenigingen. Via onderstaande button is de website van de KNMO te raadplegen voor meer informatie.

Kopiëren van bladmuziek

De KNMO heeft met de FEMU afspraken gemaakt over een regeling voor de bij de KNMO-bonden aangesloten muziekverenigingen, met een korting op de reguliere tarieven.

De FEMU kan namens muziekauteurs en uitgevers toestemming verlenen en een vergoeding innen voor het additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek. De FEMU zorgt ervoor dat deze vergoeding wordt verdeeld bij de muziekauteurs en -uitgevers die daar recht op hebben.

Het instaptarief in 2019 is als volgt: € 2,41 per muzikant (excl. BTW). Via de website van de KNMO kan een muziekvereniging een licentie afsluiten. Via onderstaande button is de website van de KNMO te raadplegen voor meer informatie.