Instrumenten-verzekering voor lidverenigingen

Home > Kenniscentrum > Instrumenten-verzekering voor lidverenigingen

Zowel via de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) als via de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is het voor lidverenigingen van de LBM mogelijk een instrumentenverzekering af te sluiten.

Lidverenigingen kunnen bij beide organisaties een offerte aanvragen. Afhankelijk van de wensen van de vereniging kan gekeken worden welke verzekering beter aansluit en/of voordeliger is.

De KNMO werkt samen met Aon als assurantiepartner. Van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tot dekking van schade aan instrumenten én uniformen, oefenruimte(n) en inventaris. Meer informatie is op de website van de KNMO te vinden of neem hierover contact op met de KNMO.

De LBM werkt in het kader van verzekeringen samen met ZICHT. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Zicht risico- en verzekeringsadviseurs, tel.0475-333 536. Lidverenigingen van de LBM kunnen automatisch gebruik maken van het voordelige tarief.

4005_0

Bron: Kimfotografeert