Regiobijeenkomsten 2022

Over de regiobijeenkomsten

Stichting Klankkleur Limburg (SKL) organiseert in samenwerking met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L), verspreid over de provincie een drietal regiobijeenkomsten. Het gaat hierbij om laagdrempelige bijeenkomsten die in een hybride vorm worden aangeboden. Er kan ofwel fysiek ofwel digitaal worden deelgenomen aan een bijeenkomst.

Verenigingsondersteuning op maat

De besturen van muziekverenigingen en koren staan momenteel voor flinke uitdagingen. Thema’s als ledenwerving- en behoud, bestuurskracht en financiën zijn een greep uit de vraagstukken waar verenigingen mee kampen. Vaak is er behoefte aan individuele begeleiding door professionele coaches. In dit kader biedt SKL verenigingsondersteuning. Om deze ondersteuning te stimuleren bieden SKL, LBM, LBT en VNK-L een stimuleringsregeling aan die het volgen van een traject financieel aantrekkelijk maakt. Tijdens de bijeenkomsten hoor je meer over de ins-en outs

Post- Corona herstelplan

Vanuit de provincie is er budget beschikbaar gesteld om te komen tot een post- Corona herstelplan voor o.a. muziekverenigingen en koren. SKL en het Huis voor de Kunsten Limburg werken hierin nauw samen. Tijdens de bijeenkomst zal dit plan op hoofdlijnen worden gepresenteerd en is er gelegenheid om ook jouw specifieke uitdagingen kenbaar te maken.

Data & locaties

 • Regio Noord
  12 november 2022
  10.00 uur - 12.00 uur
  Kunstencentrum Venlo of digitaal
 • Regio Zuid
  26 november 2022
  10.00 uur - 12.00 uur
  Cultuurhuis Landgraaf of digitaal
 • Regio Midden
  3 december 2022
  10.00 uur - 12.00 uur
  Don Bosco Heel of digitaal

Programma

10.00 uur - 10.30 uur
Inloop

10.30 uur - 10.45 uur
Welkomstwoord en presentatie over verenigingsondersteuning en het post- Corona herstelplan

10.45 uur – 12.00 uur
Behoefte inventarisatie van de aanwezigen

12.00 uur
Afsluiting

Gratis aanmelden

Benieuwd wat Verenigingsondersteuning van SKL en het post- Corona herstelplan kunnen betekenen voor jouw vereniging? Meld je dan snel aan voor een van de bijeenkomsten.

Meer weten?

Heb je een uitdaging voor ons, of wil je gewoon eens kennismaken? Bel of mail gerust voor een afspraak!