Muziekkanjers 

Voor de kinderen van de basisscholen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray heeft Kunstencentrum Jerusalem, in nauw overleg en in samenwerking met de HaFa-verenigingen en de basisscholen in het werkgebied, een project ontwikkeld waarbij kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 4 en 5 laagdrempelig (gedurende een korte periode en het eerste jaar gratis) in groepsverband kennis maken met de HaFa-vereniging en een HaFa-muziekinstrument leren bespelen. De projectactiviteiten zullen tijdens de basisschooluren plaatsvinden op de basisscholen zelf in de dorpen van deze gemeenten.

 

Als eerste zal er in groep 4 en 5 van de basisschool een presentatie plaatsvinden door de plaatselijke muziekvereniging, die daarbij ondersteund wordt door docenten van Kunstencentrum Jerusalem. Ten tweede zal er een demonstratieles worden gegeven, waarbij docenten van het Kunstencentrum Jerusalem in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging muziekinstrumenten demonstreren. Ten derde kunnen leerlingen zich opgeven voor vier proeflessen, verzorgd door professionele docenten van Kunstencentrum Jerusalem, op het instrument van hun keuze. Deze keuze bestaat uit hout- of koperblaasinstrumenten of slagwerk. Ze komen dan in de zogenaamde Blazers- of Slagwerkklas. Na vier proeflessen zal er een eindpresentatie in concertvorm plaatsvinden in samenwerking met de vereniging, waarbij de vereniging zich presenteert en de ouders en andere belangstellenden worden uitgenodigd. De proeflessen vinden plaats op de basisschool tijdens of direct na schooltijd. Voor de eindpresentatie wordt in overleg met de vereniging een geschikte locatie in het dorp gezocht.