Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2023

Over de bijdrageregeling

Het is vanaf nu mogelijk om de Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2023 aan te vragen voor muziekverenigingen en koren die een samenwerking aan willen gaan met het onderwijs.

De bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2023 is gericht op:

  • Het bevorderen van samenwerking tussen de muziekverenigingen en scholen. Hierbij is specifieke aandacht voor projecten met scholen die (nog) niet deelnemen aan CmK en eventueel na projectafloop kunnen worden toegeleid naar CmK.
  • Specifieke aandacht voor bredere samenwerkingsprojecten die tot verduurzaming van muziekeducatie leiden.
  • Het versterken van muziekverenigingen op het gebied van cultuureducatie.

De voorwaarden

Voor externe publicaties kun je hieronder de logo’s van de betreffende muziekbonden downloaden.