Auteursrechten 

De bij de tien regionale KNMO bonden aangesloten verenigingen kunnen de premie auteursrecht jaarlijks afdragen via de KNMO, tegen een gereduceerd tarief op basis van het door de koepelorganisatie afgesloten collectief contract met BUMA.

 

De premie bedraagt per individueel lid van een vereniging, ongeacht tot welke doelgroep men behoort, € 5,75 per jaar, inclusief 21% BTW. De premie auteursrechten wordt geïnd door de KNMO en afgedragen aan BUMA.

 

Het collectieve contract met BUMA levert dus een groot financieel voordeel op voor de bij de tien regionale bonden aangesloten verenigingen. Via de gele button is de website van de KNMO te raadplegen voor meer informatie.

Kopiëren van bladmuziek  

Zoals u wellicht al bekend is, heeft het Algemeen Bestuur van de KNMO in de AB-vergadering van februari jl. besloten om niet in te gaan op het verzoek van FEMU om een collectieve overeenkomst af te sluiten voor de regeling “additioneel kopiëren”, maar de verenigingen via een notitie te informeren over de rechten en plichten van verenigingen met betrekking tot kopiëren. Het wordt aan de verenigingen zelf overgelaten of zij een licentie willen aanschaffen.

Verenigingen die vragen hebben over dit onderwerp kunnen contact opnemen met het kantoor van de KNMO (www.knmo.nl). Via de gele button is de notitie te raadplegen.