Workshops 'Ondersteuning besturen' najaar 2017 

Het Huis voor de Kunsten Limburg biedt in oktober en november 2017 een reeks gratis workshops aan voor het culturele veld in Limburg. (Bestuurs)leden van culturele verenigingen en stichtingen en organisatoren van culturele evenementen kunnen hiermee nieuwe kennis en inspiratie opdoen. Ook is er volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met elkaar. Het Huis biedt deze (bij)scholing aan vanuit haar steunfunctie voor besturen, vrijwilligers en andere aanbieders op het gebied van (amateur)kunsten en erfgoed. Om hen het nut en de noodzaak hiervan te laten ervaren, wordt deze reeks gratis aangeboden. Het gaat om de volgende workshops: De docenten zijn allemaal professionals met praktijkervaring in de cultuursector. Per workshop is plek voor maximaal 20 deelnemers.

 

WORKSHOPPROGRAMMA OKTOBER T/M NOVEMBER 2017

  • Eventcommunicatie en –marketing
  • Creatief jongeren bereiken
  • Projectplan schrijven en fondsen werven
  • Boekhouden
  • Van samenwerken tot fuseren

Agenda