Website DOOR!

Presentatie Website DOOR! 

Limburgse Vroege Vogels-scholen DOOR! met muziekonderwijs

 

Het onlangs gepresenteerde Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! wordt sinds de vorige week door twintig Limburgse scholen, de zogenaamde Vroege Vogels uitgevoerd. Zij lopen zo vóór de Haagse muziek uit: de landelijke muziekimpulsregeling, waarmee muziekonderwijs in het hele land gestimuleerd gaat worden, zal pas in het najaar van dit jaar opgesteld worden. De Provincie wil daar niet op wachten en investeert, vooruitlopend op de regeling, zelf in muziekonderwijs.

 

De Limburgse Vroege Vogel-scholen zetten zich volop in muziekonderwijs, binnen het Masterplan DOOR! Deze Vroege Vogel-projecten, geïnitieerd vanuit het onderwijs en in samenwerking met het culturele veld (podia, muziekscholen, zzp-ers, muziekverenigingen) gaan concreet aan de slag met muziek in de klas, waarbij deskundigheidsbevordering van de groepsleerkracht voorop staat. De ervaringen van de Vroege Vogels vormen op termijn de blauwdruk voor het hele onderwijs en culturele veld in Limburg.

 

Tijdens de presentatie van de Vroege Vogel-scholen lanceerde Gedeputeerde Ger Koopmans de website voor DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg. Neem eens een kijkje op de website: www.doormuziek.nl. Op deze website worden leervragen verzameld, ervaringen gedeeld en zijn ook testimonials te vinden van prominente Limburgse muzikanten.

 

Wat is DOOR! precies?

DOOR! is een campagne van de Provincie Limburg die muziekonderwijs in beweging zet. Daarbij worden verbinding gemaakt vanaf de bron. MBO en HBO vakopleidingen, orkesten zoals de philharmonie zuidnederland, primair én voortgezet onderwijs, het lokale culturele veld, samen op weg naar meer muziek in de klas. Zo realiseren we samen met onze culturele omgeving optimale kansen voor leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Kennisbevordering bij de leerkrachten is daarbij het belangrijkste thema. Dit doet DOOR! in volle samenwerking met het lokale en landelijke culturele en onderwijsveld. Met 15 muziekprojecten geïnitieerd vanuit het onderwijs en in samenwerking met het culturele veld (podia, muziekscholen, zzp-ers, muziekverenigingen) gaan we concreet aan de slag met muziek in de klas, waarbij deskundigheidsbevordering van de groepsleerkracht voorop staat.

Downloads 

Nieuws 

02 februari 2023

Be-Leef muziek »

31 januari 2023

Eurofestival 2023 »

31 januari 2023

Solistenconcoursen 2023 »