Vragenlijst zzp'ers in de culturele sector 

De culturele sector is hard geraakt door de coronapandemie. Dat geldt zeker ook voor de vele zzp’ers die werkzaam zijn in de sector, bijvoorbeeld als dansdocent, muziekdocent, regisseur, dirigent of begeleider van een cultuureducatie- en/of community art-project. De coronapandemie heeft niet alleen het belang van deze beroepsgroep aangetoond, maar ook de kwetsbare kanten van hun werkpraktijk scherper aan het licht gebracht. Zo vielen bijvoorbeeld veel zzp’ers tussen wal en schip als het ging om financiële steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Daar willen wij verandering in brengen!

Het Huis voor de Kunsten Limburg, Stichting Kunst & Cultuur Drenthe, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Boekmanstichting, Universiteit Maastricht, Rijksuniversiteit Groningen en VSBfonds doen een grootschalig onderzoek naar de beroepspraktijk van kunstprofessionals die werken met amateurs (binnen- en buitenschools) en/of culturele projecten organiseren in het sociaal domein (zorg en/of welzijn).

 

Stichting Klankkleur Limburg roept Limburgse professionals op de volgende online vragenlijst in te vullen.

Stichting Klankkleur Limburg spreekt zzp’ers rechtstreeks aan, maar roept ook culturele organisaties op om de vragenlijst door te zetten naar zzp’ers in hun netwerk.

Zou je de link naar de vragenlijst willen doorzetten naar kunstprofessionals waar mee je samenwerkt en/of willen delen via jullie website, nieuwsbrief en socials?

Met de resultaten van het onderzoek doen het Huis voor de Kunsten Limburg en de samenwerkingspartners aanbevelingen voor lokaal, provinciaal en landelijk cultuurbeleid dat de positie van culturele zzp’ers moet versterken.

Meer info over het onderzoek lees je hieronder

Nieuws