Vergaderstukken 

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de aangesloten lidverenigingen. Dit is een belangrijk communicatiemiddel. De LBM investeert hiermee in de platformwerking.

 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2015 ging over de nieuwe website van de LBM, de enquête die gehouden is onder LBM-lidverenigingen over concoursdeelname en het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!

 

De Algemene Ledenvergadering van 14 november 2015 stond in het teken van het werkplan 2016, een terugblik op de Concertconcoursen en het afscheid van Raymond Knops als voorzitter. Daarnaast gaf Gedeputeerde Ger Koopmans een presentatie over het culturele veld.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2016 werd Noël Lebens benoemd als nieuwe voorzitter van de LBM. Ook werden presentaties gehouden over de Motie Limburgse Volkscultuur, het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! en de in ontwikkeling zijnde digitale ledenadministratie.

 

De Algemene Ledenvergadering van 12 november 2016 stond in het teken van een terugblik op de Concertconcoursen en een vooruitblik naar 2017 aan de hand van het werkplan.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2017 kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals de DOOR!-voucherregeling en het Blaasmuziekfonds. Daarnaast werd Stefan Prevoo benoemd tot penningmeester van de LBM.

 

De Algemene Ledenvergadering van 4 november 2017 stond o.a. in het teken van het opstellen van het nieuwe beleidsplan en de digitale ledenadministratie.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2018 werd afscheid genomen van Theo Hanssen als bestuurslid. Marjo Schroën, Wesley Jongen en Peter Derks traden toe tot het bestuur. Tevens werd het nieuwe beleidsplan besproken en de nieuwe website getoond.

 

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 3 november 2018 in CC Don Bosco in Heel.

Downloads 

Bron: Kimfotografeert