Unieke provinciale muziekopleiding ‘Assistent dirigent’ 

Dinsdag 18 mei tekenden Stichting SMK Kerkrade, Kunstencentrum Venlo, RICK Weert en muziekbonden Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) een samenwerkingsovereenkomst. Dit unieke gezamenlijke project, op initiatief van de Stichting Klankkleur Limburg, maakt het voor iedereen in Limburg mogelijk te groeien in het begeleiden van een (jeugd)koor, (jeugd)HaFa-orkest of slagwerkensemble.

 

Provinciale muziekopleiding

Met de provinciale opleiding leren deelnemers (jonge) zangers of muzikanten een koor of ensemble beter te begeleiden. Met twee verschillende cursussen, ingedeeld in een niveau voor beginners (oriëntatie cursus) en een basis cursus als vervolg hierop, ontwikkelen zij zich tot een assistent dirigent. Hierbij kunnen zij zich specialiseren in koor-, HaFa- of slagwerkdirectie.

 

De cursus wordt gegeven door ervaren praktijkgerichte docenten van de kunstinstellingen, waarbij het lesprogramma aansluit op de wensen en behoeften van de muziekbonden.

 

De oriëntatiecursus start in week 39 en is toegankelijk voor alle leeftijden. Deelnemers die woonachtig zijn in Limburg ontvangen, bij het behalen van het certificaat, 75% van het cursusgeld retour. De basiscursus start in week 10 in 2022.

 

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie op de onderstaande websites of neem contact op met Rob Janssen via: robjanssen@klankkleurlimburg.nl.

Nieuws