Stimuleringsregeling verenigingsondersteuning 

Voor 2019 heeft het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met o.a. de LBM een pilot opgezet om verenigingsondersteuning in Limburg een stevige impuls te geven.

 

Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Het Huis voor de Kunsten Limburg begeleidt culturele verenigingen bij het vinden van een oplossing voor dit soort uitdagingen.

 

STIMULERINGSREGELING 2019

In dit kader kunnen lidverenigingen van de LBM gebruik maken van de Stimuleringsregeling 2019. Met deze regeling komt het Huis de lidverenigingen (deels) tegemoet in de kosten die zij maken voor het inhuren van coaches die hen op bestuurlijk, artistiek of organisatorisch niveau ondersteunen. Oftewel, vanuit de bijbehorende stimuleringsregeling kunnen verenigingen die zijn aangesloten bij de LBM een financiële bijdrage krijgen voor een coachingstraject. Goed nieuws! De LBM matcht deze financiële bijdrage voor LBM-lidverenigingen.

 

VOOR WIE?

Verengingen die te maken hebben met bestuurlijke, financiële, beleidsmatige, artistieke of organisatorische uitdagingen kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling. De vereniging dient aangesloten te zijn bij de LBM.

 

WAT?

  • Vergoeding van maximaal 50% van de coachingskosten (ook als meerdere verenigingen samen een traject volgen);
  • met een maximum € 500,- per traject;
  • coaching door een erkende coach;
  • de regeling geldt in 2019.

 

HOE?

  • De verenging neemt contact op met het Huis;
  • er volgt een intakegesprek met een consulent van het Huis;
  • de consulent brengt een schriftelijk advies uit dat de basis vormt voor de toekenning van een financiële bijdrage;
  • het Huis brengt de vereniging in contact met een coach;
  • de vereniging volgt een coachingstraject;
  • na afronding volgt een evaluatie op basis waarvan het Huis de financiële bijdrage uitkeert.

 

INFO?

www.hklimburg.nl/verenigingsondersteuning

Nieuws