Regionaal inloop-uur voor verenigingen 

Soms kan een vereniging een vraag hebben over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, (jeugd)leden binden en boeien, educatie en/of ledenwerving, waarbij extra persoonlijke toelichting wenselijk is. Afhandelen per mail of per telefoon kan dan in zo’n geval niet afdoende zijn.

 

Bij wijze van proef wil het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL) in samenwerking met de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) een aantal open inloop-uren houden voor verenigingen. Dit biedt een vereniging de mogelijkheid om gebruik te maken van informatieverstrekking en advisering van het HKL/LBT/LBM op locatie.

 

Aangezien het gaat om een pilot wordt in het najaar van 2017 en aan het begin van 2018 een contactmoment aangeboden, waarna wordt geëvalueerd.

 

Hoe werkt het?

Verenigingen die van dit inloop-uur gebruik willen maken, hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Hieronder staan de locatie, de dag en het tijdstip van het open inloop-uur vermeld.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de consulenten muziek van het HKL:

 

Rob Janssen (LBT)

T: 0475 399 285

M: rjanssen@hklimburg.nl

 

Silvia Segers-Weusten (LBM)

T: 0475 399 264

M: ssegers@hklimburg.nl

 

Overzicht inloop-uren

 

Regio Zuid-Limburg

Woensdag 13 december 2017

van 16.00 – 18.00 uur

Muziekschool Kumulus

Sint Maartenspoort 2

6221 BA Maastricht

Kamer 1.01

043 350 5669

 

Regio Midden-Limburg

Woensdag 18 januari 2018

Van 16.00 – 18.00 uur

Huis voor de Kunsten Limburg

Steegstraat 5

6041 EA Roermond

Melden bij receptie

0475 399 285

Nieuws