Regiobijeenkomsten verenigingsondersteuning 

Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Het Huis voor de Kunsten Limburg begeleidt culturele verenigingen bij het vinden van een oplossing voor dit soort uitdagingen.

 

Benieuwd met welke vragen je bij het Huis terecht kunt en hoe we je kunnen ondersteunen? Kom dan in juni naar één van de drie regiobijeenkomsten ‘verenigingsondersteuning’. Tijdens de bijeenkomsten informeren we je over het ondersteuningstraject van het Huis en de stimuleringsregeling die het Huis samen met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) en Toneelhuis LFA recentelijk heeft geïnitieerd. Met die regeling kunnen we lidverenigingen van eerdergenoemde bonden (deels) tegemoet komen in de kosten die zij maken voor het inhuren van coaches die hen op bestuurlijk, artistiek of organisatorisch niveau ondersteunen. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen we je graag uit tijdens de regiobijeenkomst.

 

Naast de informatiesessie gaan we ook graag met aanwezige verenigingen in gesprek over de ondersteuningsbehoefte die zij hebben.

 

De regiobijeenkomsten zijn toegankelijk voor muziek- en toneelverenigingen, koren en combinatiefunctionarissen van gemeenten. Aanmelden voor één van de regiobijeenkomsten is verplicht en kan t/m 30 mei a.s. via deze link.

 

Regiobijeenkomst Noord-Limburg

Maandag 3 juni, 19.30-21.30 uur

De Schatberg

Middenpeelweg 5

5975 MZ Sevenum

 

Regiobijeenkomst Midden-Limburg

Dinsdag 4 juni, 19.30-21.30 uur

Cultureel Centrum Don Bosco

Monseigneur Savelbergweg 100

6097 AE Heel

 

Regiobijeenkomst Zuid-Limburg

Woensdag 5 juni, 19.00-22.00 uur

Sport en Recreatiecentrum Polfermolen

Plenkertstraat 50

6301 GM Valkenburg

 

LET OP!

De eerder gecommuniceerde regiobijeenkomst van donderdag 6 juni in Elsloo komt te vervallen. Deze bijeenkomst is verplaatst naar woensdag 5 juni en wordt i.s.m. Kunst & Cultuurraad Valkenburg georganiseerd.

Nieuws