Projectsubsidie SamenDOOR! 

De subsidieregeling SamenDOOR! is bedoeld voor muziekprojecten in samenwerking met het onderwijs. Het doel van deze regeling is om kwalitatief goed muziekonderwijs te realiseren in het primair- en voortgezet onderwijs. Kijk hier voor de voorwaarden. Aanvragen kan tot 1 maart 2019 via het digitale aanvraagformulier.

 

Een aanvraag gaat vergezeld van:

a. Een volledig ingevuld aanvraagformulier

b. Een ingevulde begroting.

c. Een ondertekening van zowel school als muziekvereniging.

d. De samenwerkingsovereenkomst, ‘SamenDOOR!, ondertekend door de school en de lokale muziekvereniging.

 

Hulp nodig bij het schrijven van uw subsidieaanvraag?

Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseert twee schrijfsessies.

Tijdstip: woensdag 21 of woensdag 28 november van 14.30 - 17.00 uur

Locatie: Huis voor de Kunsten Limburg

Inschrijven is gratis.

Nieuws