Opleiding & Workshops 

Het aantrekken, binden en boeien van leden is een belangrijk beleidspunt voor de toekomst van de blaasmuziek. De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) is dan ook voorvechter van het verbeteren van muzikale kwaliteit. De LBM organiseert en ontwikkelt diverse (creatieve) activiteiten gericht op verschillende leeftijdsfasen die de jeugd aanspreken en waarbij solisten, ensembles, orkesten, maar ook dirigenten hun kwaliteit kunnen verbeteren, zoals het opdoen van podiumervaring.

De Maestro 

Een zesdelige workshop directie onder leiding van Jan Cober voor dirigenten en studenten directie aan het conservatorium. Lees meer

LBM examens 

HaFa-muziekexamens voor de diploma's A t/m D bedoeld voor leerlingen van verenigingen die een eigen muziekopleiding hebben. Lees meer

Bestuurlijke workshops 

Cursussen over o.a. fondsen- en sponsorwerving, social media, verenigingsimago, het werven van jeugd en vrijwilligers en beter vergaderen. Lees meer

Eerstvolgende workshops