Open Nederlands Kampioenschap Harmonie 

De KNMO juicht het initiatief voor de organisatie van het Open Nederlandse

Kampioenschap Harmonie van harte toe. Iedereen die het harmonieorkest in Nederland een warm hart toedraagt moet hier blij mee zijn. Mogelijk kan dit initiatief zich ontwikkelen op een vergelijkbare wijze zoals het Nederlands Brassband Kampioenschap (NBK) en het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) dit hebben gedaan in het verleden. De KNMO wenst de OMF veel succes met realisatie ervan.

 

De Friese muziekbond OMF (aangesloten bij de KNMO) heeft het initiatief genomen tot de organisatie van een open Nederlands kampioenschap voor harmonieorkesten, zoals er al jaren een is voor brassbands en fanfares. Op zaterdag 5 november 2016 zal de eerste editie plaatsvinden in schouwburg de Lawei in Drachten.

 

Het Nederlands kampioenschap voor harmonieorkesten, waarbij orkesten worden uitgenodigd om op grond van eerdere concoursresultaten deel te nemen, is in de afgelopen jaren niet doorgegaan als gevolg van te beperkte belangstelling. De KNMO hoopt dat een open kampioenschap wel voldoende belangstelling zal trekken. Dat zou goed zijn voor de kwaliteitsontwikkeling van harmonieorkesten, voor de publieke belangstelling voor harmoniemuziek en voor de ontwikkeling van nieuw repertoire voor de sector. Al met al een goede zaak, waar elke liefhebber van harmoniemuziek blij mee zal zijn.

Nieuws