Muziek maakt slim 

Muziek maken is niet alleen leuk, maar vele wetenschappelijke onderzoeken hebben tevens bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en het sociale functioneren van kinderen. In 2014 heeft de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) in samenwerking met UniPartners Maastricht, een onderzoek laten doen naar de positieve effecten van muziekles op de basisschool voor kinderen. Hierover is een onderzoeksrapport en een flyer verschenen. Het nut van muziekonderwijs op de basisschool wordt daarmee aangetoond en versterkt. Met dit onderzoek wordt de positieve invloed van muziek op de ontwikkeling van kinderen onder de aandacht gebracht vanuit de pijler jeugd en opleiding. Download hieronder de flyer.

Downloads 

  • Flyer: 'Muziekles op de basisschool is investeren in onze toekomst'
  • Onderzoeksrapport: 'Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven'
  • Klankwijzer maart 2015: 'Bedrijfsleven lift mee met effecten van muziekonderwijs'