Loket voor verenigingsondersteuning 

Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals de vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Heb je een artistieke of bestuurlijke uitdaging als muziekvereniging? En ben je aangesloten bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)? Klop dan aan bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Vanaf 5 april 2019 kun je aanspraak maken op de stimuleringsregeling ‘verenigingsondersteuning’ van het Huis voor de Kunsten Limburg, LBM, Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) en Toneelhuis LFA.

 

De stimuleringsregeling Verenigingsondersteuning maakt het mogelijk dat muziekverenigingen een financiële bijdrage kunnen ontvangen voor een coachingstraject. Het gaat dan om maximaal 50% van de coachingskosten met een maximum van € 500 per traject (ook als meerdere verenigingen samen een traject volgen). Hierbij kan het gaan om coaching op o.a. bestuurlijk, financieel of beleidsmatig vlak.

 

Verenigingen die in aanmerking willen komen voor en financiële bijdrage, kunnen contact opnemen met het Huis voor de Kunsten Limburg. Na een intakegesprek volgt een schriftelijk advies dat de basis vormt voor de toekenning van een financiële bijdrage. De stimuleringsregeling loopt tot eind 2019, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt.

 

Meer weten? Neem contact op met Silvia Segers-Weusten, consulent muziek van het Huis voor de Kunsten Limburg, via ssegers@hklimburg.nl of 0475 399 264. De volledige informatie is ook na te lezen op de website.

Nieuws