Lidverenigingen 

Hieronder vindt u een overzicht van de muziekverenigingen die bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) zijn aangesloten. Laat het ons weten als uw muziekvereniging over een eigen website beschikt: stuur een mail met het webadres van uw vereniging naar Mirjam Waltmans via mirjamwaltmans@klankkleurlimburg.nl (vul s.v.p. 'weblink' in bij het onderwerp van de mail). Wij zorgen dan voor een link op deze pagina.