KNMO Award voor bijzondere initiatieven 

De KNMO wil innovatie en creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren door vernieuwende initiatieven te belonen. Bijzondere projecten, grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve concepten komen in aanmerking voor de KNMO Award, waarvoor drie geldprijzen beschikbaar worden gesteld. Het gaat bij de toekenning van de prijs vooral om vernieuwing. Naast creativiteit (het ‘wat’) en artisticiteit (het ‘hoe’) is ook de impact van het project een van de beoordelingscriteria.

 

Daarom worden nadrukkelijk alle geledingen van de KNMO uitgedaagd om deel te nemen aan de KNMO-Award. Gekeken wordt naar de beleving bij publiek en muzikanten en of de interactie en communicatie die van de activiteit uitgaat een blijvend effect heeft. Alle voorstellen worden door de jury besproken en gewogen, drie inzendingen gaan door naar de finaleronde. Deze drie worden door de jury bezocht en in de praktijk bekeken. De einduitslag volgt tijdens het KNMO Congres in november 2018.

 

Aanmelden van projecten voor de eerste KNMO Award kan tot 1 januari 2018, door het indienen van een projectplan of een gedetailleerde omschrijving van het project via: info@knmo.nl onder vermelding van “KNMO Award”.

 

Het project moet voldoende duidelijk zijn omschreven, zodat de jury kan komen tot een eerste beoordeling. Er moet in elk geval vermeld zijn:

• Titel van het project

• Vereniging die het project organiseert

• Tijdstip(pen) waarop het project wordt uitgevoerd

• Een samenvatting van het project op max. 1 A4 (ca. 500 woorden)

• Een motivatie van het project (wat ga je doen, waarom doe je het en

hoe ga je het doen?) op max. 1 A4

• Een motivatie waarom het project vernieuwend is op max. 1 A4

• De doelgroep van het project (voor wie doe je het?)

• Een globale begroting (uitgaven/inkomsten) op max. 1 A4

 

Meer informatie via de KNMO-website.

Nieuws