Kenniscentrum

Kenniscentrum 

Ledentool 

De LBM heeft een uniform digitaal systeem ontwikkeld ten behoeve van het voeren van ledenadministratie. LBM-lidverenigingen hebben hiertoe een eigen inlogcode. Lees meer

Insignes 

Voor de LBM lidverenigingen bestaat de mogelijkheid om een federatief insigne aan te vragen dat ter gelegenheid van een jubileum aan een muzikant kan worden toegekend. Lees meer

Vergaderstukken 

Twee keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering voor de lidverenigingen van de LBM plaats. Een belangrijk communicatiemiddel richting de verenigingen en onderdeel van platformwerking. Lees meer

Verenigings-ondersteuning 

Stichting Klankkleur Limburg heeft in samenwerking met o.a. de LBM een pilot opgezet om verenigingsondersteuning in Limburg een stevige impuls te geven.. Lees meer

Regiobijeenkomsten 2022 

Stichting Klankkleur Limburg organiseert in samenwerking met de LBM, de LBT en VNK-L verspreid over de provincie een drietal regiobijeenkomsten. Lees meer.

Auteursrechten & kopiëren van bladmuziek 

Hier is meer informatie over de collectieve overeenkomst tussen de KNMO met Buma en over het kopiëren van bladmuziek, opgesteld door de KNMO, te vinden. Lees meer

Instrumenten-verzekering voor lidverenigingen 

Zowel via de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) als via de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is het voor lidverenigingen van de LBM mogelijk een instrumentenverzekering af te sluiten. Lees meer

Modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs 

Speciaal voor dirigenten en instructeurs heeft de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst kan dienen ter vervanging van de VAR. Lees meer

Tarieven dirigenten en instructeurs 

Hier is meer informatie te vinden over tarieven voor orkestdirigenten en instructeurs. Lees meer

Downloads 

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse publicaties en beleidsstukken van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Lees meer

Van en voor verenigingen 

Op dit gedeelte van de website kunnen lidverenigingen van de LBM resultaten, uitkomsten en ervaringen van uitgevoerde projecten plaatsen, zodat verenigingen van elkaars ervaringen kunnen leren. Lees meer

Nieuws- en agenda-items delen 

Heb je als vereniging een interessant nieuwsbericht te melden of wil je een leuk aankomend concert delen? Maak gebruik van de KNMO Klankwijzer! Lees meer

Nieuws  

02 februari 2023

Be-Leef muziek »

31 januari 2023

Eurofestival 2023 »

31 januari 2023

Solistenconcoursen 2023 »