Compositie 75 Jaor Vreej 

Compositie 75 Jaor Vreej beschikbaar voor blaasorkesten, slagwerkensembles en koren, gecomponeerd door Christiaan Janssen in opdracht van de LBM, de LBT en het VNK-Limburg

 

De nieuwe compositie 75 Jaor Vreej van componist Christiaan Janssen met een tekst van muzikant en schrijver Frans Pollux in opdracht van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en het Verbindend Netwerk Koorzang-Limburg (VNK-Limburg) is voltooid! Het is een muziekwerk voor blaasorkest, slagwerkensemble én koor en wordt kosteloos aangeboden aan de aangesloten verenigingen van deze muziekbonden.

 

Van 12 september 2019 t/m 3 maart 2020 wordt op allerlei manieren stilgestaan bij het feit dat het 75 jaar geleden is dat in Limburg een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Omdat wij niet mogen vergeten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, is het belangrijk om onze vrijheid te vieren, het verleden te herdenken en een link te leggen met het heden en de toekomst. Daarom hebben de drie muziekbonden Christiaan Janssen de opdracht gegeven een compositie rondom het thema ‘vrede, vrijheid en verbondenheid’ te maken met daarbij een tekst van Frans Pollux.

 

Deze compositie kan discipline-overstijgend uitgevoerd worden, bijvoorbeeld tijdens een van de vele bevrijdingsconcerten, en biedt daarmee kansen voor nieuwe samenwerkingen. Muziek verbindt en laat een blijvende indruk achter bij de beoefenaar én de luisteraar. Het muziekwerk met een (dialect)tekst over een opa en een kleinzoon die over vrede en vrijheid praten, draagt de Limburgse taal en muziekcultuur uit. Christiaan Janssen: “Het was een eervol genoegen om een muzikaal momentum te mogen schrijven om onze kwetsbare vrede in Limburg en daarbuiten te eren en te gedenken en tevens een bijdrage te mogen leveren aan de Limburgse taal en muziekcultuur.”

 

De 11 minuten durende compositie is in meerdere versies en combinaties te verkrijgen (voor harmonie, fanfare, brassband, slagwerkensemble en koor) en in alle mogelijke Limburgse dialecten uitvoerbaar. Het muziekwerk is voor Limburgse muziekverenigingen die lid zijn van LBM, LBT en VNK-Limburg gratis te downloaden via de website www.janssenmusic.nl.

 

Meer informatie hierover is op te vragen bij Ingrid Cornelissen via icornelissen@hklimburg.nl of 0475 399 297.

Nieuws