Brief namens de KNMO over het Corona-virus 

Op dit moment worden we allen geraakt door de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verdere verspreiding van het Corona-virus. Activiteiten van (muziek)verenigingen in heel Nederland zijn inmiddels stil komen te liggen, het (muziek)onderwijs is tot nader moment gestopt of wordt op een andere manier vorm gegeven.

 

De KNMO is samen met haar leden vanaf het eerste moment actief om daar waar mogelijk ondersteuning te geven aan het verenigingsleven. Wij doen dit door advies te geven over mogelijke maatregelen, verenigingen te ondersteunen bij de (juridische) gevolgen van het annuleren van hun activiteiten maar ook door als platform te dienen om alternatieve methoden aandacht te geven. Meer informatie kunt u vinden op https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus/, maar u kunt uw vragen ook sturen aan corona@knmo.nl.

 

Tevens is de KNMO, samen met andere bracheorganisaties, actief betrokken bij het overleg over de inrichting van een ‘noodfonds’ voor de culturele sector. De KNMO vertegenwoordigt in dit proces tevens Koornetwerk Nederland en de Bond van Orkestdirigenten & Instructeurs. Inhoudelijk werken we actief samen met Cultuurconnectie en het LKCA. Op die manier willen we mogelijke ‘compensatie’ vanuit de (rijks)overheid zo breed mogelijk kunnen inzetten. Hierbij is tevens aangedrongen op de verantwoordelijkheid die bij decentrale overheden (provincies & gemeenten) berust.

 

Gezien de drastische gevolgen van de genomen maatregelen voor de in onze sector werkzame professionals doen wij een dringend beroep op muziekverenigingen om in constructief overleg te gaan met de voor hen werkzame professionals: zij zijn in grote mate afhankelijk van de inkomsten die zij verrichten voor een vereniging en worden hard geraakt door het annuleren van activiteiten. Los van de formele, juridische relatie en daarbij behorende verantwoordelijkheid doen wij een beroep op solidariteit in deze periode. Juist deze solidariteit is een van de kenmerken van het verenigingsleven: we zijn er met elkaar, voor elkaar.

 

Wij houden u actief op de hoogte van de ontwikkelingen. Raadpleeg daarom regelmatig onze website https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus/ en hou onze Facebook-pagina in de gaten.

Nieuws