Besturen 

Vergaderstukken 

Twee keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering voor de lidverenigingen van de LBM plaats. Een belangrijk communicatiemiddel richting de verenigingen en onderdeel van platformwerking. Lees meer

Insignes 

Voor de LBM lidverenigingen bestaat de mogelijkheid om een federatief insigne aan te vragen dat ter gelegenheid van een jubileum aan een muzikant kan worden toegekend. Lees meer

DOOR! stimuleringsregeling ‘samenwerking muziekvereniging met onderwijs’ 

Motie Limburgse Volkscultuur & Workshops 

Het HKL biedt in oktober en november 2017 een reeks gratis workshops aan voor het culturele veld in Limburg. Het gaat om: ‘Eventcommunicatie en –marketing’, ‘Creatief jongeren bereiken’, ‘Projectplan schrijven en fondsen werven’, ‘Boekhouden’ en ‘Van samenwerken tot fuseren’. Lees meer

Auteursrechten & kopiëren van bladmuziek 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de collectieve overeenkomst tussen de KNMO met Buma. Ook is meer informatie over het kopiëren van bladmuziek, opgesteld door de KNMO, te vinden. Lees meer

Instrumentenverzekering voor lidverenigingen 

Zowel via de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) als via de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is het voor lidverenigingen van de LBM mogelijk een instrumentenverzekering af te sluiten. Lees meer

Tarieven dirigenten en instructeurs 

Hier is meer informatie te vinden over tarieven voor orkestdirigenten en instructeurs. Lees meer

Modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs 

Speciaal voor dirigenten en instructeurs heeft de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst kan dienen ter vervanging van de VAR. Lees meer

Downloads 

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse publicaties en beleidsstukken van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Lees meer

Van en voor verenigingen 

Op dit gedeelte van de website kunnen lidverenigingen van de LBM resultaten, uitkomsten en ervaringen van uitgevoerde projecten plaatsen, zodat verenigingen van elkaars ervaringen kunnen leren. Lees meer

Nieuws