Besturen 

Motie Limburgse Volkscultuur 

Op 4 november 2011 hebben Provinciale Staten de PVV Motie Limburgse Volkscultuur aangenomen om harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren in stand te houden en te behouden voor de breed gedragen volkscultuur. Het College van Gedeputeerde Staten heeft deze motie samen met direct betrokkenen uit het veld uitgewerkt en ingevuld. Lees meer

Insignes 

Voor de LBM lidverenigingen bestaat de mogelijkheid om een federatief insigne aan te vragen dat ter gelegenheid van een jubileum aan een muzikant kan worden toegekend. Lees meer

Van en voor verenigingen 

Op dit gedeelte van de website kunnen lidverenigingen van de LBM resultaten, uitkomsten en ervaringen van uitgevoerde projecten plaatsen, zodat verenigingen van elkaars ervaringen kunnen leren. Lees meer

Vergaderstukken 

Twee keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering voor de lidverenigingen van de LBM plaats. Een belangrijk communicatiemiddel richting de verenigingen en onderdeel van platformwerking. Lees meer

Modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs  

Speciaal voor dirigenten en instructeurs heeft de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst kan dienen ter vervanging van de VAR. Lees meer

Instrumentenverzekering voor lidverenigingen 

Zowel via de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) als via de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is het voor lidverenigingen van de LBM mogelijk een instrumentenverzekering af te sluiten. Lees meer

Tarieven dirigenten en instructeurs 

Hier is meer informatie te vinden over tarieven voor orkestdirigenten en instructeurs. Lees meer

Kopiëren van bladmuziek 

Op deze pagina vindt u meer informatie over het kopiëren van bladmuziek, opgesteld door de KNMO. Lees meer

Downloads 

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse publicaties en beleidsstukken van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Lees meer

DOOR! stimuleringsregeling ‘samenwerking muziekvereniging met onderwijs’ 

Nieuws